onverwijld

発音
adv. immediately
adj. immediate

例文

Deze maatregelen moeten onverwijld van kracht worden.
They must be implemented without delay.
発音 発音 発音 Report Error!
Wij verzoeken de Raad van de Europese Unie maatregelen te nemen om de uitvoering van het vredesplan onverwijld en op ordentelijke wijze mogelijk te maken.
We call on the Council of the EU to vote on joint action which will enable the peace plan to be duly implemented without delay.
発音 発音 発音 Report Error!
Wij verzoeken de Commissie van de Europese Unie onverwijld voor een gegarandeerde voedselvoorziening voor de mensen in de vluchtelingenkampen te zorgen.
We urge the Commission of the EU to ensure immediately that the people in the refugee camps have a secure supply of food.
発音 発音 発音 Report Error!
We kunnen hier niet de andere kant op kijken, we moeten onverwijld zorgen dat er een eind aan dit onmenselijk beleid wordt gemaakt.
This is something we cannot ignore and we must push for an end to this inhumane policy.
発音 発音 発音 Report Error!
Ik dank u dat u me onverwijld een nota zult doen toekomen, zodat ik met de betrokken autoriteiten contact kan opnemen.
Please let me have a note as soon as possible so that I can take it up with the authorities concerned.
発音 発音 発音 Report Error!
Wij zouden een bijzonder hoopvol signaal kunnen uitzenden door ervoor te zorgen dat dit moratorium onverwijld in werking treedt.
It would be cause for great hope if the moratorium were to take effect immediately.
発音 発音 発音 Report Error!
Wij moeten de moed opbrengen om deze maatregelen onverwijld en ten behoeve van het algemeen belang te treffen.
Let us demonstrate the resolve to take these steps without delay in the general interests of the people of Europe.
発音 発音 発音 Report Error!
De Commissie verwacht dat de Turkse regering deze zaak onverwijld zal aanpakken.
The Commission expects the Turkish Government to address this matter immediately.
発音 発音 発音 Report Error!
Seksueel misbruik door priesters moet onverwijld worden verworpen en bestraft.
Sexual abuse by priests must be condemned and penalised without delay.
発音 発音 発音 Report Error!
Ook de schadevergoeding voor de afgemaakte dieren moet onverwijld en integraal beschikbaar worden gesteld.
There should also be immediate 100% compensation for the animals slaughtered on these farms.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

1. schielijk: haastig, snel
2. dadelijk: meteen, terstond, zonder uitstel


dictionary extension
© dictionarist.com