onvindbaar

発音
adj. unfindable

例文

De hernieuwbare energiebronnen zijn in dit ontwerp voor een Groenboek sowieso vrijwel onvindbaar.
In this draft Green Paper, incredibly, there is scant reference to renewable energy sources at all.
発音 発音 発音 Report Error!
In de meeste plannen van de meeste lidstaten zijn vrouwen onvindbaar of weggeduwd in het hoekje van de risicogroepen.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
発音 発音 発音 Report Error!
Deze lijst is onvindbaar.
The list is nowhere to be found.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

1. weg: kwijt
2. zoek: foetsie, kwijt, pleite, weg


dictionary extension
© dictionarist.com