excitement

発音
zn. opwinding

例文

The crowds of people who watched Cleopatra's return to the city were cheering madly with excitement.
De menigte, die de terugkeer van Cleopatra in de stad observeerde, juichte gek van opwinding.
発音 発音 発音 Report Error!
I was suddenly filled with a new excitement.
Plotseling voelde ik me vol van hernieuwd enthousiasme.
発音 発音 発音 Report Error!
I was looking for some excitement so I decided to bring the handcuffs.
Ik was op zoek naar wat opwinding, dus ik besloot de handboeien mee te brengen.
発音 発音 発音 Report Error!
For years, we supported the fight against apartheid and welcomed the new South Africa with excitement.
Jarenlang hebben wij de strijd tegen de apartheid mee gesteund en met enthousiasme hebben wij dat nieuwe Zuid-Afrika verwelkomd.
発音 発音 発音 Report Error!
We are raising the level of ambition in the new Cotonou Agreement and everybody is looking at this with great excitement.
We brengen thans de ambities in de nieuwe Overeenkomst van Cotonou op een hoger niveau en iedereen is hier zeer enthousiast over.
発音 発音 発音 Report Error!
Mr Ceyhun, it is fair to say you do not usually create so much excitement with your speeches.
Mijnheer Ceyhun, ik moet zeggen dat uw toespraken meestal niet zoveel opwinding veroorzaken.
発音 発音 発音 Report Error!
Today's outcomes will be received in many countries of Europe with great interest, excitement and hope.
De resultaten van vandaag worden in een groot aantal Europese landen met veel belangstelling, opwinding en hoop tegemoet gezien.
発音 発音 発音 Report Error!
The Commission will remember better than I the excitement with which the Natura 2000 network was launched.
De Commissie herinnert zich waarschijnlijk nog beter dan ik hoe groot het enthousiasme was toen Natura 2000 van start ging.
発音 発音 発音 Report Error!
I believe he was one of the few working, because of the World Cup excitement.
Ik denk dat hij een van de weinige mensen was die aan het werk waren, vanwege het voetbal.
発音 発音 発音 Report Error!
That said, since this surge of initial excitement, underlying inflation has in general remained under control.
Maar sinds die aanvankelijke inflatiekoorts is de onderliggende inflatie over het algemeen onder controle gebleven.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

thrill: stimulation, kick, bang, boot, wallop, tingle, titillation


dictionary extension
© dictionarist.com