human being

発音
menselijk wezen

例文

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
発音 発音 発音 Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
発音 発音 発音 Report Error!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
発音 発音 発音 Report Error!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
発音 発音 発音 Report Error!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
発音 発音 発音 Report Error!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
発音 発音 発音 Report Error!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
発音 発音 発音 Report Error!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
発音 発音 発音 Report Error!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
発音 発音 発音 Report Error!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com