run into

発音
ww. aanrijden (tegen), aanvaren; (toevallig) ontmoeten, tegen het lijf lopen

例文

He ran into the classroom.
Hij rende het klaslokaal in.
発音 発音 発音 Report Error!
I ran into a tree.
Ik reed tegen een boom.
発音 発音 発音 Report Error!
They ran into the garden to save themselves from those blood-thirsty hounds.
Zij liepen in de tuin om aan die bloeddorstige honden te ontsnappen.
発音 発音 発音 Report Error!
Drive more carefully, or you will run into trouble.
Rijd voorzichtiger, anders krijg je problemen.
発音 発音 発音 Report Error!
John ran into the room.
John liep de kamer in.
発音 発音 発音 Report Error!
We know full well that pollution and restoration costs run into billions.
Wij weten heel goed dat de verontreiniging en de schoonmaak miljarden euro's gaat kosten.
発音 発音 発音 Report Error!
It looks as if we are running into difficulties with our framework agreement.
Het ziet er naar uit dat we problemen krijgen met onze kaderovereenkomst.
発音 発音 発音 Report Error!
If we do not sell enlargement we are likely to run into difficulties with ratification.
Als we dat niet doen, krijgen we waarschijnlijk problemen bij de ratificatie.
発音 発音 発音 Report Error!
May I say that the Commission is running into important manpower problems.
Ik moet erop wijzen dat de Commissie te kampen heeft met een ernstig personeelstekort.
発音 発音 発音 Report Error!
The Lamfalussy report deals with ways in which that can be speeded up, but we are now running into manpower problems.
Het verslag-Lamfalussy handelt over de manieren waarop dit proces kan worden versneld, maar het probleem is nu het gebrek aan mankracht.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

bump: jar, jolt, collide with, shove, punch, proddictionary extension
© dictionarist.com