strong bodied

発音
bn. sterk, fors gebouwd, krachtig, pittig

例文

The ECB must be a strong body, with greater autonomy from the governments of the EU's Member States.
De BCE moet een sterke instelling zijn, met meer zelfstandigheid ten opzichte van de regeringen van de lidstaten van de EU.
発音 発音 発音 Report Error!
Therefore we will be obliged to increase turnout in the elections to this strong body in 2009.
Daarom moeten we zorgen voor een grotere opkomst bij de verkiezingen voor dit sterke Europese orgaan in 2009.
発音 発音 発音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com