stronger

発音
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

例文

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
発音 発音 発音 Report Error!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
発音 発音 発音 Report Error!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
発音 発音 発音 Report Error!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
発音 発音 発音 Report Error!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
発音 発音 発音 Report Error!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
発音 発音 発音 Report Error!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
発音 発音 発音 Report Error!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
発音 発音 発音 Report Error!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
発音 発音 発音 Report Error!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
発音 発音 発音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com