Harvard

発音
i. Harvard

Harvard

n. Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts (USA); city in Illinois (USA)
n. Harvard, Harvard University, private Ivy League university located in Cambridge Massachusetts; city in Illinois

例文

Mark graduated from Harvard in 1991.
Mark 1991 yılında Harvard'dan mezun oldu.
発音 発音 発音 Report Error!
He's a professor of biology at Harvard.
Harvard'ta bir biyoloji profesörüdür.
発音 発音 発音 Report Error!
Harvard University was founded in 1636.
Harvard Üniversitesi 1636'da kuruldu.
発音 発音 発音 Report Error!
My father graduated from Harvard University.
Babam Harvard Üniversite'sinden mezun oldu.
発音 発音 発音 Report Error!
It's possible that Nicholas will get into Harvard.
Nicholas'ın Harvard'a girmesi mümkündür.
発音 発音 発音 Report Error!
Nicholas was disappointed that he couldn't get into Harvard.
Nicholas Harvard'a giremediği için hayal kırıklığına uğradı.
発音 発音 発音 Report Error!
Are you still thinking about applying to Harvard?
Harvard'a başvurmayı hala düşünüyor musun?
発音 発音 発音 Report Error!
I can't believe that you actually got into Harvard.
Harvard'a gerçekten girdiğine inanamıyorum.
発音 発音 発音 Report Error!
Nicholas' parents told me that he would be going to Harvard.
Nicholas'ın ebeveynleri bana onun Harvard'a gidiyor olacağını söyledi.
発音 発音 発音 Report Error!
Nicholas was shocked to hear that Mary had gotten into Harvard.
Nicholas Mary'nin Harvard'a girdiğini duyduğunda şok oldu.
発音 発音 発音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com