assemble

発音
f. birleştirmek, toplamak, monte etmek, parçaları birleştirmek, çevirmek (bilgisayar), toplanmak, toplantı yapmak

例文

The mechanic assembled the engine.
Usta motoru topladı.
発音 発音 発音 Report Error!
This bookcase is easy to assemble.
Bu kitaplığın montajı kolaydır.
発音 発音 発音 Report Error!
The teacher assembled the students in the hall.
Öğretmen salonda öğrencileri topladı.
発音 発音 発音 Report Error!
The students assembled in the classroom.
Öğrenciler sınıfta toplandı.
発音 発音 発音 Report Error!
The leaders assembled in Paris for a meeting.
Liderler bir toplantı için Paris'te toplandılar.
発音 発音 発音 Report Error!
- Beloved grandmother of Max.. Mark, Louis, Angela.. Doris, Luke, and Eric Eric is a Jewish name. A large and loving family. We assemble that we may collectively mourn...for this good and righteous woman.
- Max.. Mark, Louis, Angela.. Doris, Luke, ve Eric'in sevgili büyükanneleri. Eric Musevi ismi. Geniş ve sevgi dolu bir aile. Bu iyi ve erdemli kadın için... birlikte yas tutabilmek için toplanıyoruz.
発音 発音 発音 Report Error!
You have more skeletons in your closet.. than this assembled party I cannot even mention them aloud.
Bu toplanmış gruptan daha çok sır saklıyorsun. Onlardan sesli olarak bile bahsedemiyorum.
発音 発音 発音 Report Error!
- Welcome aboard, everybody. Some of you may be wondering why this team has been assembled. Your host will give you the answer now, Mr. Weyland.
- Hepiniz hoşgeldiniz. Bazılarınız bu takımın neden bir araya geldiğini merak ediyor olabilir. Ev sahibiniz şimdi bunun cevabını verecek. Bay Weyland.
発音 発音 発音 Report Error!
After a while as if by magic the puzzle was assembled. A woman's face emerged. I fell in love, madly in love with her.
Bir süre sonra sanki sihirle, yapboz tamamlandı. Bir kadın yüzü ortaya çıktı. Ona aşık oldum, delicesine aşık oldum.
発音 発音 発音 Report Error!
The police assembled a lot of evidence against him.
Polis onun aleyhinde birçok kanıt topladı.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

1. put together: fabricate, manufacture, erect, build, set up, construct, join
2. bring together: call together, congregate, rally, convene, gather, muster, summondictionary extension
© dictionarist.com