strangest

発音
[strange] s. acayip, garip, tuhaf, yabancı, bilinmeyen, acemi, işe yabancı

例文

What's the strangest thing you've ever eaten?
Bugüne kadar yediğin en garip şey ne?
発音 発音 発音 Report Error!
What is the strangest thing you've ever eaten?
ޞu ana kadar yediğin en garip şey nedir?
発音 発音 発音 Report Error!
I open my mouth and the strangest things come out.
Ağzımı açtığım anda tuhaf şeyler söylemeye başlıyorum.
発音 発音 発音 Report Error!
That's the strangest thing I've ever seen.
Bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şey.
発音 発音 発音 Report Error!
The strangest part is that no one recognizes me.
En garip nokta şu ki kimse beni tanımıyor.
発音 発音 発音 Report Error!
The strangest thing is that he saved his arch enemy from an unavoidable death.
En tuhaf şey onun en büyük düşmanını kaçılmaz bir ölümden kurtarmış olmasıdır.
発音 発音 発音 Report Error!
The strangest things have been happening.
En tuhaf şeyler oluyor.
発音 発音 発音 Report Error!
This is the strangest thing I've ever eaten.
Bu şimdiye kadar yediğin en tuhaf şey.
発音 発音 発音 Report Error!
Tom and Mary show up at the strangest places.
Tom ve Mary en garip yerlerde ortaya çıktı.
発音 発音 発音 Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com