alive

発音
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

例文

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
発音 発音 発音 Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
発音 発音 発音 Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
発音 発音 発音 Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
発音 発音 発音 Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
発音 発音 発音 Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
発音 発音 発音 Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
発音 発音 発音 Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
発音 発音 発音 Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
発音 発音 発音 Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com