traffic

発音
n. handel jakimś towarem, ruch, automobilowy: transport automobilowy
v. handlować, frymarczyć, przeszachrować, kupczyć

例文

After some time, we arrived at a place with much more traffic.
Po pewnym czasie dotarłyśmy do miejsca, w którym był znacznie większy ruch.
発音 発音 発音 Report Error!
When we left, we drove without knowing well into a road with less traffic.
Gdy wyjechałyśmy, pojechałyśmy bez odpowiedniej wiedzy na drogę o mniejszym ruchu.
発音 発音 発音 Report Error!
The bridge is open to traffic.
Most jest otwarty dla ruchu.
発音 発音 発音 Report Error!
I hope that neither of them was involved in the traffic accident.
Mam nadzieję, że nikogo z nich nie dotyczył ten wypadek.
発音 発音 発音 Report Error!
Go straight down the road, and when you pass the traffic light you're there.
Idź wzdłuż ulicy i kiedy miniesz światła, będziesz na miejscu.
発音 発音 発音 Report Error!
He had a traffic accident.
On miał wypadek drogowy.
発音 発音 発音 Report Error!
The city increased the number of traffic signals at major intersections.
Miasto zwiększyło liczbę świateł na głównych skrzyżowaniach.
発音 発音 発音 Report Error!
The accident cause traffic chaos.
Wskutek tego wypadku na ulicy zapanował chaos.
発音 発音 発音 Report Error!
Many people die in traffic accidents.
Wielu ludzi ginie w wypadkach drogowych.
発音 発音 発音 Report Error!
Dick got in a traffic accident.
Dick miał wypadek samochodowy.
発音 発音 発音 Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com