alive

発音
a. viu, viaţă: în viaţă, activ, energic, iute, sprinten, receptiv, tensiune: sub tensiune, încărcat {electr.}

例文

Elephants are the largest land animals alive today.
Elefanţii sunt cele mai mari animale terestre în viaţa astăzi.
発音 発音 発音 Report Error!
To my surprise, she was alive.
Spre mirarea mea, era vie.
発音 発音 発音 Report Error!
Everybody knows for a fact that he is still alive.
Toată lumea ştie că încă este în viaţă.
発音 発音 発音 Report Error!
If it weren't for her help, I would not be alive now.
Daca nu m-ar fi ajutat ea, nu aş mai trăi acum.
発音 発音 発音 Report Error!
If it weren't for her help, I would not be alive now.
Daca nu m-ar fi ajutat ea, /nu aş mai fi viu acum.../nu aş mai trăi acum.
発音 発音 発音 Report Error!
I'm alive in Tokyo.
Sunt în viaţă în Tokyo.
発音 発音 発音 Report Error!
Tom doesn't know whether Mary is dead or alive.
Tom nu știe dacă Maria este vie sau moartă.
発音 発音 発音 Report Error!
For some reason I feel more alive at night.
Dintr-un oarecare motiv mă simt mai activ noaptea.
発音 発音 発音 Report Error!
For some reason I feel more alive at night.
Din mai multe motive mă simt mai activ noaptea.
発音 発音 発音 Report Error!
For some reason I feel more alive at night.
Din mai multe motive mă simt mai activă noaptea.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com