being

発音
n. fiinţare, fiinţă, existenţă, viaţă, făptură, creatură, esenţă, prezenţă, străfund
a. prezent, existent, fiinţă: în fiinţă

例文

Today is June 18th and it is Muiriel's birthday!
Azi e 18 iunie şi e aniversarea Muirielei!
発音 発音 発音 Report Error!
Muiriel is 20 now.
Muiriel are acum 20.
発音 発音 発音 Report Error!
The password is "Muiriel".
Parola este „Muiriel”.
発音 発音 発音 Report Error!
I will be back soon.
Mă voi întoarce în curând.
発音 発音 発音 Report Error!
This is never going to end.
Asta nu se va termina niciodată.
発音 発音 発音 Report Error!
That was an evil bunny.
Asta a fost un iepuraș parșiv.
発音 発音 発音 Report Error!
I was in the mountains.
Am fost în munți.
発音 発音 発音 Report Error!
Is it a recent picture?
Este o fotografie recentă?
発音 発音 発音 Report Error!
You're in better shape than I am.
Ești într-o formă mai bună decât sunt eu.
発音 発音 発音 Report Error!
You are in my way.
Ești în calea mea.
発音 発音 発音 Report Error!

同義語

the state or fact of existing: presence, transcendency, coexistence, timeless existence, transcendence, existence, possibleness, living, state, animation, actuality, eternity, life, preexistence, subsistence, possibility, nonexistent, existing, beingness, timelessness, existent, aliveness
lack of prosperity or happiness or health: hardship, hard knocks, miserableness, misery, wretchedness, adversity
a contented state of being happy and healthy and prosperous: prosperity, eudaemonia, wellness, wellbeing, fool's paradise, successfulness, health, welfare, upbeat, eudaimonia


dictionary extension
© dictionarist.com